Skip to main content

Following Welsh Government announcement – ESSENTIAL TRAVEL RESTRICTIONS ON PUBLIC TRANSPORT IS LIFTED FROM MONDAY 17TH AUGUST.

Bwcabus pre-booking journeys are available Monday to Saturday and continue to offer connections with TrawsCymru T1, T5 AND 460 services. Bwcabus fixed routes are still suspended

If you are unsure how to use Bwcabus’ pre-booking service – please ring our friendly bi-lingual call agents 7 DAYS A WEEK – ☎️  01239 801 601.

LET US HELP YOU PLAN YOUR JOURNEY.

 

Bwcabus a Bydi Bws - Gweithio mewn Partneriaeth

Mae Bwcabus wedi ymuno â'r cynllun Bydi Bws yn Sir Benfro er mwyn darparu ychydig bach o gymorth ychwanegol wrth ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus. Mae Bydi Bws yn helpu pobl i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus er mwyn prynu bwydydd, mynd â nhw i apwyntiadau neu allan am ginio, rhannu gêm bingo gyda nhw a sicrhau eu bod yn parhau'n annibynnol ac yn rhan o'u cymunedau. I gael gwybodaeth, i wneud atgyfeiriad, neu i gael gwybodaeth am wirfoddoli, ffoniwch ni ar 01437 770119 neu anfonwch e-bost at busbuddies@pacto.org.uk