Skip to main content

Bwcabus fixed routes will be reintroduced in Carmarthenshire & Ceredigion on Monday 28th June 2021.

Bwcabus fixed routes in Pembrokeshire will remain suspended and reviewed in the coming weeks.

 

Bwcabus a Bydi Bws - Gweithio mewn Partneriaeth

Mae Bwcabus wedi ymuno â'r cynllun Bydi Bws yn Sir Benfro er mwyn darparu ychydig bach o gymorth ychwanegol wrth ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus. Mae Bydi Bws yn helpu pobl i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus er mwyn prynu bwydydd, mynd â nhw i apwyntiadau neu allan am ginio, rhannu gêm bingo gyda nhw a sicrhau eu bod yn parhau'n annibynnol ac yn rhan o'u cymunedau. I gael gwybodaeth, i wneud atgyfeiriad, neu i gael gwybodaeth am wirfoddoli, ffoniwch ni ar 01437 770119 neu anfonwch e-bost at busbuddies@pacto.org.uk