Skip to main content

Beth yw fflecsi Bwcabus?

Mae fflecsi Bwcabus yn wasanaeth bysiau lleol gwbl hygyrch sy’n gweithredu mewn ardal benodol ac yn darparu cyfuniad o wasanaethau llwybrau sefydlog a theithiau wedi’u harchebu ymlaen llaw. Nod fflecsi Bwcabus yw helpu pobl i wneud teithiau lleol a chysylltu â gwasanaethau bws prif linell.  Mae bws yn eich casglu ar eich cais, gan newid ei lwybr fel y gall yr holl deithwyr gyrraedd lle mae angen iddynt fynd.

 

fflecsi Bwcabus – eich gwasanaeth bws hyblyg – yn ymateb i’ch anghenion teithio

 

Lawrlwythwch yr ap fflecsi i archebu

Mae angen i deithwyr gofrestru unwaith am ddim drwy’r Ap neu’r ganolfan alwadau i ddefnyddio gwasanaeth sy’n ymateb i’r galw.

 

neu archebwch drwy ein ffonio ar 0300 234 0300 Dydd Llun i ddydd Sadwrn: 7am-8pm Dydd Sul: 9am-5pm

Mae fflecsi Bwcabus yn ffordd wahanol o deithio ar fws a gwasanaeth newydd cyffrous gan Drafnidiaeth Cymru mewn partneriaeth â'ch gweithredwr bysiau lleol

1

Lawrlwythwch ein ap neu ffoniwch ni

Agorwch eich cyfrif neu ffoniwch ni ar 0300 234 0300

2

Trefnwch eich taith

Dewiswch eich pwyntiau casglu a gollwng. Byddwch yn derbyn cadarnhad a diweddariadau byw o’ch bws.

3

Teithio

Ewch i’ch man casglu mewn digon o amser a byddwch yn barod i ddechrau’ch taith.

Dulliau talu digyffwrdd yw’r dyfodol

Dim arian parod?

Peidiwch â becso – mae fflecsi Bwcabus bellach yn derbyn taliadau digyffwrdd ar yr holl fysiau.

Talwch drwy Dapio – bywyd haws

Bwcabus contactless payment image CY

Cynlluniwr Siwrneiau

Gadewch i ni gynllunio eich siwrnai

Bydd ein cynlluniwr yn eich helpu chi i drefnu eich siwrnai ar drafnidiaeth gyhoeddus. Rhowch wybod i ni ble yr hoffech fynd a gallwn ni ddangos y llwybr gorau ichi.