Skip to main content

YN DILYN CYHOEDDIAD LLYWODRAETH CYMRU, BYDD Y CYFYNGIADAU O RAN TEITHIO HANFODOL AR DRAFNIDIAETH GYHOEDDUS YN CAEL EU CODI O DDYDD LLUN 17 AWST.

MAE MODD ARCHEBU TEITHIAU YMLAEN LLAW O DDYDD LLUN I DDYDD SADWRN AC MAE CYSYLLTIADAU Â GWASANAETHAU T1, T5 A 460 YN CAEL EU CYNNIG O HYD. NODWCH FOD LLWYBRAU SEFYDLOG BWCABUS WEDI’U HATAL O HYD.

OS NAD YDYCH YN GWYBOD SUT I DDEFNYDDIO’R GWASANAETH ARCHEBU YMLAEN LLAW GALLWCH FFONIO’R STAFF DWYIEITHOG A CHYFEILLGAR YN EIN CANOLFAN ALWADAU 7 DIWRNOD YR WYTHNOS – 01239 801 601.  

GADEWCH I NI GYNLLUNIO EICH TAITH.

Beth yw Bwcabus?

Mae Bwcabus yn wasanaeth bysiau lleol gwbl hygyrch sy’n gweithredu mewn ardal benodol ac yn darparu gwasanaethau llwybrau sefydlog a theithiau wedi’u harchebu ymlaen llaw, gan eich galluogi chi i deithio lle y mynnoch, pryd y mynnoch o gymharu â gwasanaeth bws confensiynol.

Eich gwasanaeth bws hyblyg – yn ymateb i’ch anghenion teithio

 

Rhagor o Fanylion Rhagor o Fanylion

Dulliau talu digyffwrdd yw’r dyfodol

Dim arian parod?

Peidiwch â becso – mae Bwcabus bellach yn derbyn taliadau digyffwrdd ar yr holl fysiau.

Gallwch brynu tocynnau gwerth hyd at £30, yn gyflym ac yn ddiogel drwy daliad digyffwrdd.

Talwch drwy Dapio – bywyd haws

Bwcabus contactless payment image CY

Cynlluniwr Siwrneiau

Gadewch i ni gynllunio eich siwrnai

Bydd ein cynlluniwr yn eich helpu chi i drefnu eich siwrnai ar drafnidiaeth gyhoeddus. Rhowch wybod i ni ble yr hoffech fynd a gallwn ni ddangos y llwybr gorau ichi.