Skip to main content

Beth yw Bwcabus fflecsi?

 

Mae Bwcabus fflecsi yn wasanaeth bysiau lleol gwbl hygyrch sy’n gweithredu mewn ardal benodol ac yn darparu cyfuniad o wasanaethau llwybrau sefydlog a theithiau wedi’u harchebu ymlaen llaw. Nod Bwcabus fflecsi yw helpu pobl i wneud teithiau lleol a chysylltu â gwasanaethau bws prif linell.  Mae bws yn eich casglu ar eich cais, gan newid ei lwybr fel y gall yr holl deithwyr gyrraedd lle mae angen iddynt fynd.

Mae eich diogelwch yn hollbwysig, ac rydym wedi cynllunio Bwcabus fflecsi i gludo teithwyr yn ddiogel. Mae gwybod faint o deithwyr rydyn ni’n eu casglu yn golygu y gallwn warantu sedd i chi a chadw pellter cymdeithasol.

Bwcabus fflecsi – eich gwasanaeth bws hyblyg – yn ymateb i’ch anghenion teithio

 

Dulliau talu digyffwrdd yw’r dyfodol

Dim arian parod?

Peidiwch â becso – mae Bwcabus bellach yn derbyn taliadau digyffwrdd ar yr holl fysiau.

Gallwch brynu tocynnau gwerth hyd at £45, yn gyflym ac yn ddiogel drwy daliad digyffwrdd.

Talwch drwy Dapio – bywyd haws

Bwcabus contactless payment image CY

Cynlluniwr Siwrneiau

Gadewch i ni gynllunio eich siwrnai

Bydd ein cynlluniwr yn eich helpu chi i drefnu eich siwrnai ar drafnidiaeth gyhoeddus. Rhowch wybod i ni ble yr hoffech fynd a gallwn ni ddangos y llwybr gorau ichi.