Skip to main content

BYDD LLWYBRAU SEFYDLOG BWCABUS YN SIR GAERFYRDDIN A CEREDIGION YN AIL CYCHWYN AR DDYDD LLUN 28 GORFFENNAF 2021.

BYDD LLWYBRAU SEFYDLOG BWCABUS YN SIR BENFRO WEDI’U HATAL O HYD.

Beth yw Bwcabus?

Mae Bwcabus yn wasanaeth bysiau lleol gwbl hygyrch sy’n gweithredu mewn ardal benodol ac yn darparu gwasanaethau llwybrau sefydlog a theithiau wedi’u harchebu ymlaen llaw, gan eich galluogi chi i deithio lle y mynnoch, pryd y mynnoch o gymharu â gwasanaeth bws confensiynol.

Eich gwasanaeth bws hyblyg – yn ymateb i’ch anghenion teithio

 

Rhagor o Fanylion Rhagor o Fanylion

Dulliau talu digyffwrdd yw’r dyfodol

Dim arian parod?

Peidiwch â becso – mae Bwcabus bellach yn derbyn taliadau digyffwrdd ar yr holl fysiau.

Gallwch brynu tocynnau gwerth hyd at £30, yn gyflym ac yn ddiogel drwy daliad digyffwrdd.

Talwch drwy Dapio – bywyd haws

Bwcabus contactless payment image CY

Cynlluniwr Siwrneiau

Gadewch i ni gynllunio eich siwrnai

Bydd ein cynlluniwr yn eich helpu chi i drefnu eich siwrnai ar drafnidiaeth gyhoeddus. Rhowch wybod i ni ble yr hoffech fynd a gallwn ni ddangos y llwybr gorau ichi.