Skip to main content

Beth yw Bwcabus?

Gwasanaeth bws lleol hyblyg y mae modd ei archebu yw Bwcabus, wedi’i lunio i ddiwallu anghenion trigolion cefn gwlad. Mae model trafnidiaeth wledig Bwcabus yn gweithredu mewn ardal benodol ac yn darparu gwasanaethau llwybrau sefydlog a theithiau wedi’u harchebu ymlaen llaw sy’n ymateb i’r galw, gan eich galluogi chi i deithio lle y mynnoch, pryd y mynnoch o gymharu â gwasanaeth bws confensiynol.

Gwasanaeth archebu Bwcabus

Os nad oes gwasanaeth bws yn eich ardal neu os nad yw’r amserau’n addas, manteisiwch ar wasanaeth Bwcabus. Am wybodaeth ynghylch pryd y mae Bwcabus ar gael, ffoniwch ein canolfan alwadau ar 01239 801 601. Gellir archebu hyd at fis ymlaen llaw.

Gwasanaethau llwybr sefydlog Bwcabus

Mae gan Bwcabus nifer o lwybrau sefydlog sydd ar waith ar ddiwrnodau penodol, does dim angen archebu neu gofrestru ar gyfer y llwybrau hyn. Dewch i ddal bws yn yr un modd â gwasanaeth bws arferol.

Llwybrau Sefydlog Sir Gaerfyrddin/Ceredigion

Llwybrau Sefydlog Sir Benfro

Ble y gallaf fynd?

Mae Bwcabus yn galluogi teithwyr i deithio rhwng trefi a phentrefi lleol neu gysylltu â gwasanaethau bws lleol a TrawsCymru.

 

Bwcabus – Cysylltu â Traws Cymru a gwasanaethau cyswllt Traws Cymru

Gellir defnyddio ein gwasanaethau i deithio i’r gwaith, i’r ysgol, i apwyntiadau iechyd, i gyfleusterau hamdden ac i siopa. Mae’r rhestr yn ddiddiwedd.

Sut ydw i’n archebu Bwcabus?

CAM 1: Cofrestrwch eich manylion am ddim ar ein gwefan neu drwy ffonio ein canolfan alwadau ddwyieithog sydd ar agor rhwng 7am a 7pm, 7 diwrnod yr wythnos.

CAM 2: Pan fyddwch yn barod i ddefnyddio’r gwasanaeth, cysylltwch â’n canolfan alwadau ddwyieithog gyfeillgar.

CAM 3: Rhowch fanylion llawn eich taith i’r asiantau galwadau – mae mor syml â hynny

Mae pob taith yn ddibynnol ar y gwasanaeth sydd ar gael. Byddwn ni’n gwneud ein gorau i ddiwallu’ch ceisiadau. Mae rhai diwrnodau ac amserau yn brysur.

Cofiwch archebu cyn 7pm os hoffech deithio’r bore nesaf

Archebwch erbyn 11:30am os hoffech deithio’r prynhawn hwnnw

Os ydych chi’n gallu, archebwch ymlaen llaw a chofiwch archebu eich siwrnai dychwelyd.

Faint mae Bwcabus yn ei gostio?

Caiff prisiau teithiau eu cyfrifo ar sail pellteroedd siwrneiau. Mae tocynnau ar gael i gysylltu â gwasanaethau bws eraill.

Dyma beth yw barn ein teithwyr:

Hollol wych – petai pobl yn gwybod pa mor wych yw Bwcabus, byddai pawb yn ei ddefnyddio.

Mae Bwcabus yn wasanaeth arbennig.

Byddwn yn argymell Bwcabus i eraill.

Dyma wasanaeth buddiol sydd o gymorth mawr.

Mae Bwcabus yn ddefnyddiol iawn – mae’n wasanaeth arbennig

Gadewch i ni gynllunio eich taith – ffoniwch ni