Skip to main content

Yr Holl Lwybrau

Mae gan Bwcabus nifer o lwybrau sefydlog sydd ar waith ar ddiwrnodau penodol, does dim angen archebu neu gofrestru ar gyfer y llwybrau hyn. Dewch i ddal bws yn yr un modd â gwasanaeth bws arferol. Mae Bwcabus hefyd yn cysylltu â nifer o'r prif wasanaethau bysiau. Edrychwch yma.

X50

Aberaeron - Cei Newydd - Caerdydd

wifi pram wheelchair
T11

Abergwaun - Ty Ddewi - Hwlffordd

wifi pram wheelchair H
430

Aberteifi - Crymych - Arberth

wifi pram wheelchair
T5

Aberystwyth - Aberaeron - Aberteifi - Abergwaun - Hwlffordd

wifi pram wheelchair H
T1C

Aberystwyth - Llandysul - Caerfyrddin - Caerdydd

wifi pram wheelchair usb
554

Beulah - Aberporth - Penparc - Aberteifi

pram wheelchair
460

Caerfyrddin - Castellnewydd Emlyn - Aberteifi

wifi pram wheelchair H
T1

Caerfyrddin - Llambed - Aberaeron - Aberystwyth

wifi pram wheelchair H
643

Cas-mael - Tremlod - Spittal - Cas-blaidd

bwcabus-logo pram wheelchair
313

Cas-wis - Clarbeston Road - Hwlffordd

pram wheelchair H
642

Crymych - Maenclochog - Clarbeston Road

bwcabus-logo pram wheelchair
620

Dihewyd - Mydroilyn - Derwen Gam - Aberaeron

bwcabus-logo pram wheelchair
T5

Hwlffordd - Abergwaun - Aberteifi - Aberystwyth

wifi pram wheelchair H usb
689

Llambed - Cwmann - Pumsaint - Crugybar - Ffarmers

bwcabus-logo pram wheelchair
688

Llambed - Llangybi - Tregaron

bwcabus-logo pram wheelchair
588

Llambed - Llangybi - Tregaron - Aberystwyth

pram wheelchair
585

Llambed - Tregaron - Aberystwyth

pram wheelchair H
289

Llandeilo - Crugybar - Llanwrda - Llanymdyfri

pram wheelchair
613

Llandysul - Pentrecwrt - Saron

bwcabus-logo pram wheelchair
621

Llandysul - Pont Tyweli - Llanfihangel ar Arth - Pencader

bwcabus-logo pram wheelchair
540

Llanybydder - Llambed - Aberaeron - Aberystwyth (DIWRNODAU COLEG YN UNIG)

619

Nebo - Pennant - Aberaeron

bwcabus-logo pram wheelchair
612

Pont Tyweli - Llandysul - Penrhiwllan - Llandyfriog - Castellnewydd Emlyn

bwcabus-logo pram wheelchair
644

Rhosybwlch - Maenclochog - Clarbeston Road

bwcabus-logo pram wheelchair
687

Rhydcymerau - Llanybydder - Llambed

bwcabus-logo pram wheelchair
611

Rhydlewis - Brongest - Castellnewydd Emlyn

bwcabus-logo pram wheelchair
617

Rhydowen - Talgarreg - Llanybydder - Llambed

bwcabus-logo pram wheelchair
618

Talsarn - Bwlchllan - Silian - Llambed

bwcabus-logo pram wheelchair
615

Tanglwst - Capel Iwan - Castellnewydd Emlyn

bwcabus-logo pram wheelchair
616

Temple Bar - Cribyn - Llanwnnen - Llambed

bwcabus-logo pram wheelchair
645

Trecwn - Cas-mael - Castellnewydd Bach - Treletert

bwcabus-logo pram wheelchair