Skip to main content

YN DILYN CYHOEDDIAD LLYWODRAETH CYMRU, BYDD Y CYFYNGIADAU O RAN TEITHIO HANFODOL AR DRAFNIDIAETH GYHOEDDUS YN CAEL EU CODI O DDYDD LLUN 17 AWST.

MAE MODD ARCHEBU TEITHIAU YMLAEN LLAW O DDYDD LLUN I DDYDD SADWRN AC MAE CYSYLLTIADAU Â GWASANAETHAU T1, T5 A 460 YN CAEL EU CYNNIG O HYD. NODWCH FOD LLWYBRAU SEFYDLOG BWCABUS WEDI’U HATAL O HYD.

OS NAD YDYCH YN GWYBOD SUT I DDEFNYDDIO’R GWASANAETH ARCHEBU YMLAEN LLAW GALLWCH FFONIO’R STAFF DWYIEITHOG A CHYFEILLGAR YN EIN CANOLFAN ALWADAU 7 DIWRNOD YR WYTHNOS – 01239 801 601.  

GADEWCH I NI GYNLLUNIO EICH TAITH.

Gwybodaeth Bwcabus Sir Gaerfyrddin/Ceredigion

Ffonio. Casglu. Cysylltu

Wedi iddo sefydlu yn 2009, mae Bwcabus wedi darparu trafnidiaeth i drigolion yng nghymunedau gwledig Gogledd Sir Gaerfyrddin a De Ceredigion, gan gludo teithwyr i bentrefi/trefi lleol a hwb trafnidiaeth. Mae’r gwasanaeth hwn ar gael o Ddydd Llun i Ddydd Sadwrn 7am-7pm. Gyda fflyd o 4 cerbyd, mae pob Bwcabus yn gweithredu mewn ardal benodedig.

Gall Bwcabus eich cysylltu â’r rhwydwaith trafnidiaeth ehangach. Mae’r gwasanaethau bws ag amserlen rydym yn cysylltu â nhw yn cynnwys:

Mae hybiau trafnidiaeth yn cynnwys:

 • Saron
 • Dre-fach Felindre
 • Henllan
 • Castellnewydd Emlyn
 • Cenarth
 • Pencader
 • Llanybydder
 • Llanwnnen
 • Lambed
 • Temple Bar
 • Felinfach
 • Ciliau Aeron
 • Aberaeron
 • Llanrhystud
 • Brynhoffnant
 • Tan-y-Groes
 • Synod Inn