Skip to main content

YN DILYN CYHOEDDIAD LLYWODRAETH CYMRU, BYDD Y CYFYNGIADAU O RAN TEITHIO HANFODOL AR DRAFNIDIAETH GYHOEDDUS YN CAEL EU CODI O DDYDD LLUN 17 AWST.

MAE MODD ARCHEBU TEITHIAU YMLAEN LLAW O DDYDD LLUN I DDYDD SADWRN AC MAE CYSYLLTIADAU Â GWASANAETHAU T1, T5 A 460 YN CAEL EU CYNNIG O HYD. NODWCH FOD LLWYBRAU SEFYDLOG BWCABUS WEDI’U HATAL O HYD.

OS NAD YDYCH YN GWYBOD SUT I DDEFNYDDIO’R GWASANAETH ARCHEBU YMLAEN LLAW GALLWCH FFONIO’R STAFF DWYIEITHOG A CHYFEILLGAR YN EIN CANOLFAN ALWADAU 7 DIWRNOD YR WYTHNOS – 01239 801 601.  

GADEWCH I NI GYNLLUNIO EICH TAITH.

Llwybrau Sir Gaerfyrddin/Ceredigion

X50

Aberaeron - Cei Newydd - Caerdydd

wifi pram wheelchair
T5

Aberystwyth - Aberaeron - Aberteifi - Abergwaun - Hwlffordd

wifi pram wheelchair H
T1C

Aberystwyth - Llandysul - Caerfyrddin - Caerdydd

wifi pram wheelchair usb
554

Beulah - Aberporth - Penparc - Aberteifi

pram wheelchair
460

Caerfyrddin - Castellnewydd Emlyn - Aberteifi

wifi pram wheelchair H
T1

Caerfyrddin - Llambed - Aberaeron - Aberystwyth

wifi pram wheelchair H
441

Castellnewydd Emlyn - Capel Iwan - Hermon - Caerfyrddin

pram wheelchair
620

Dihewyd - Mydroilyn - Derwen Gam - Aberaeron

bwcabus-logo pram wheelchair
689

Llambed - Cwmann - Pumsaint - Crugybar - Ffarmers

bwcabus-logo pram wheelchair
688

Llambed - Llangybi - Tregaron

bwcabus-logo pram wheelchair
588

Llambed - Llangybi - Tregaron - Aberystwyth

pram wheelchair
585

Llambed - Tregaron - Aberystwyth

pram wheelchair H
289

Llandeilo - Crugybar - Llanwrda - Llanymdyfri

pram wheelchair
613

Llandysul - Pentrecwrt - Saron

bwcabus-logo pram wheelchair
621

Llandysul - Pont Tyweli - Llanfihangel ar Arth - Pencader

bwcabus-logo pram wheelchair
540

Llanybydder - Llambed - Aberaeron - Aberystwyth (DIWRNODAU COLEG YN UNIG)

619

Nebo - Pennant - Aberaeron

bwcabus-logo pram wheelchair
612

Pont Tyweli - Llandysul - Penrhiwllan - Llandyfriog - Castellnewydd Emlyn

bwcabus-logo pram wheelchair
687

Rhydcymerau - Llanybydder - Llambed

bwcabus-logo pram wheelchair
611

Rhydlewis - Brongest - Castellnewydd Emlyn

bwcabus-logo pram wheelchair
617

Rhydowen - Talgarreg - Llanybydder - Llambed

bwcabus-logo pram wheelchair
618

Talsarn - Bwlchllan - Silian - Llambed

bwcabus-logo pram wheelchair
615

Tanglwst - Capel Iwan - Castellnewydd Emlyn

bwcabus-logo pram wheelchair
616

Temple Bar - Cribyn - Llanwnnen - Llambed

bwcabus-logo pram wheelchair