Skip to main content

YN DILYN CYHOEDDIAD LLYWODRAETH CYMRU, BYDD Y CYFYNGIADAU O RAN TEITHIO HANFODOL AR DRAFNIDIAETH GYHOEDDUS YN CAEL EU CODI O DDYDD LLUN 17 AWST.

MAE MODD ARCHEBU TEITHIAU YMLAEN LLAW O DDYDD LLUN I DDYDD SADWRN AC MAE CYSYLLTIADAU Â GWASANAETHAU T1, T5 A 460 YN CAEL EU CYNNIG O HYD. NODWCH FOD LLWYBRAU SEFYDLOG BWCABUS WEDI’U HATAL O HYD.

OS NAD YDYCH YN GWYBOD SUT I DDEFNYDDIO’R GWASANAETH ARCHEBU YMLAEN LLAW GALLWCH FFONIO’R STAFF DWYIEITHOG A CHYFEILLGAR YN EIN CANOLFAN ALWADAU 7 DIWRNOD YR WYTHNOS – 01239 801 601.  

GADEWCH I NI GYNLLUNIO EICH TAITH.

Beth am gofrestru â Bwcabus?

Mae’n gyflym, yn hawdd ac am ddim

Os nad yw’r gwasanaethau sefydlog yn gwasanaethu eich ardal neu os nad ydynt yn darparu gwasanaeth ar y diwrnodau a’r amserau y mae ei angen arnoch – archebwch fws ar adeg sy’n addas i chi.

I ddefnyddio gwasanaeth archebu ymlaen llaw Bwcabus, mae’n rhaid i chi gofrestru.

Yn syml, llenwch y ffurflen isod neu ffoniwch ein canolfan alwadau ddwyieithog sydd â staff cyfeillgar

Ar ôl i chi wneud hynny, gallwch fynd ati i archebu.

Rhowch gynnig arni

Nid oes angen i chi gofrestru i ddefnyddio gwasanaethau sefydlog Bwcabus – ewch i’r arhosfan bysiau ar y diwrnod a’r amser a nodir ar yr amserlen.