Skip to main content

YN DILYN CYHOEDDIAD LLYWODRAETH CYMRU, BYDD Y CYFYNGIADAU O RAN TEITHIO HANFODOL AR DRAFNIDIAETH GYHOEDDUS YN CAEL EU CODI O DDYDD LLUN 17 AWST.

MAE MODD ARCHEBU TEITHIAU YMLAEN LLAW O DDYDD LLUN I DDYDD SADWRN AC MAE CYSYLLTIADAU Â GWASANAETHAU T1, T5 A 460 YN CAEL EU CYNNIG O HYD. NODWCH FOD LLWYBRAU SEFYDLOG BWCABUS WEDI’U HATAL O HYD.

OS NAD YDYCH YN GWYBOD SUT I DDEFNYDDIO’R GWASANAETH ARCHEBU YMLAEN LLAW GALLWCH FFONIO’R STAFF DWYIEITHOG A CHYFEILLGAR YN EIN CANOLFAN ALWADAU 7 DIWRNOD YR WYTHNOS – 01239 801 601.  

GADEWCH I NI GYNLLUNIO EICH TAITH.

Gwasanaeth Bwcabus Sir Benfro

Ffonio. Casglu. Cysylltu

Yn dilyn llwyddiant Bwcabus yn Sir Gaerfyrddin a Cheredigion, mae’r gwasanaeth bellach ar gael yn Sir Benfro er 2017. Mae’r gwasanaeth ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener 7am – 6:30pm ac ar ddydd Sadwrn 9am – 5pm. Mae Bwcabus ar gael mewn ardal benodedig.

Gall Bwcabus eich cysylltu â’r rhwydwaith trafnidiaeth ehangach. Mae’r gwasanaethau bws ag amserlen rydym yn cysylltu â nhw yn cynnwys:

Mae hybiau trafnidiaeth yn cynnwys:

  • Clarbeston Road
  • Efailwen
  • Crymych
  • Glandy Cross
  • Henllan
  • Wolfscastle
  • Letterston
  • Treffgarne
  • Heol Mathry