Skip to main content

Gwasanaeth Bwcabus Sir Benfro

Ffonio. Casglu. Cysylltu

Yn dilyn llwyddiant Bwcabus yn Sir Gaerfyrddin a Cheredigion, mae’r gwasanaeth bellach ar gael yn Sir Benfro er 2017. Mae’r gwasanaeth ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener 7am – 6:30pm ac ar ddydd Sadwrn 9am – 5pm. Mae Bwcabus ar gael mewn ardal benodedig.

Gall Bwcabus eich cysylltu â’r rhwydwaith trafnidiaeth ehangach. Mae’r gwasanaethau bws ag amserlen rydym yn cysylltu â nhw yn cynnwys:

Mae hybiau trafnidiaeth yn cynnwys:

  • Clarbeston Road
  • Efailwen
  • Crymych
  • Glandy Cross
  • Henllan
  • Wolfscastle
  • Letterston
  • Treffgarne
  • Heol Mathry