Skip to main content

BYDD LLWYBRAU SEFYDLOG BWCABUS YN SIR GAERFYRDDIN A CEREDIGION YN AIL CYCHWYN AR DDYDD LLUN 28 GORFFENNAF 2021.

BYDD LLWYBRAU SEFYDLOG BWCABUS YN SIR BENFRO WEDI’U HATAL O HYD.

Llwybrau Sir Benfro

T11

Abergwaun - Ty Ddewi - Hwlffordd

wifi pram wheelchair H
430

Aberteifi - Crymych - Arberth

wifi pram wheelchair
643

Cas-mael - Tremlod - Spittal - Cas-blaidd

bwcabus-logo pram wheelchair
313

Cas-wis - Clarbeston Road - Hwlffordd

pram wheelchair H
642

Crymych - Maenclochog - Clarbeston Road

bwcabus-logo pram wheelchair
T5

Hwlffordd - Abergwaun - Aberteifi - Aberystwyth

wifi pram wheelchair H usb
644

Rhosybwlch - Maenclochog - Clarbeston Road

bwcabus-logo pram wheelchair
645

Trecwn - Cas-mael - Castellnewydd Bach - Treletert

bwcabus-logo pram wheelchair