Skip to main content

YN DILYN CYHOEDDIAD LLYWODRAETH CYMRU, BYDD Y CYFYNGIADAU O RAN TEITHIO HANFODOL AR DRAFNIDIAETH GYHOEDDUS YN CAEL EU CODI O DDYDD LLUN 17 AWST.

MAE MODD ARCHEBU TEITHIAU YMLAEN LLAW O DDYDD LLUN I DDYDD SADWRN AC MAE CYSYLLTIADAU Â GWASANAETHAU T1, T5 A 460 YN CAEL EU CYNNIG O HYD. NODWCH FOD LLWYBRAU SEFYDLOG BWCABUS WEDI’U HATAL O HYD.

OS NAD YDYCH YN GWYBOD SUT I DDEFNYDDIO’R GWASANAETH ARCHEBU YMLAEN LLAW GALLWCH FFONIO’R STAFF DWYIEITHOG A CHYFEILLGAR YN EIN CANOLFAN ALWADAU 7 DIWRNOD YR WYTHNOS – 01239 801 601.  

GADEWCH I NI GYNLLUNIO EICH TAITH.

Llwybrau Sir Benfro

T11

Abergwaun - Ty Ddewi - Hwlffordd

wifi pram wheelchair H
430

Aberteifi - Crymych - Arberth

wifi pram wheelchair
643

Cas-mael - Tremlod - Spittal - Cas-blaidd

bwcabus-logo pram wheelchair
313

Cas-wis - Clarbeston Road - Hwlffordd

pram wheelchair H
642

Crymych - Maenclochog - Clarbeston Road

bwcabus-logo pram wheelchair
T5

Hwlffordd - Abergwaun - Aberteifi - Aberystwyth

wifi pram wheelchair H usb
644

Rhosybwlch - Maenclochog - Clarbeston Road

bwcabus-logo pram wheelchair
645

Trecwn - Cas-mael - Castellnewydd Bach - Treletert

bwcabus-logo pram wheelchair