Skip to main content
289

Llandeilo - Crugybar - Llanwrda - Llanymdyfri

pram wheelchair

Available

L
M
M
T
G
S
S

Mae gwasanaeth 289 yn cysylltu â gwasanaeth 689 yng Nghrug-y-bar - sy'n teithio tuag at Lanbedr Pont Steffan. Gall teithwyr ar wasanaeth 689 hefyd gysylltu â'r 289 - sy'n teithio tuag at Lanymddyfri. DYDD LLUN YN UNIG. Gweithredir gan Morris Travel