Skip to main content
689

Llambed - Cwmann - Pumsaint - Crugybar - Ffarmers

pram wheelchair bwcabus-logo

Available

L
M
M
T
G
S
S

Mae gwasanaeth 689 yn cysylltu â gwasanaeth 289 yng Nghrug-y-bar - sy'n teithio tuag at Lanymddyfri. Gall teithwyr ar wasanaeth 289 hefyd gysylltu â'r 689 - sy'n teithio tuag at Lanbedr Pont Steffan. AR DDYDD LLUN YN UNIG. Gweithredir gan Brodyr Richards.