Skip to main content

P’un a yw ar gyfer gwaith, apwyntiadau doctor, siopa neu gymdeithasu – MAE FFLECSI BWCABUS YN DDELFRYDOL!

Dewiswch eich ardal er mwyn cael gwybod mwy am fflecsi Bwcabus.

 

COFIWCH

 • Archebwch eich bws – lawrlwythwch yr ap fflecsi neu ffoniach ni

 • Cofrestrwch am ddim drwy ein ap neu ganolfan alwadau

 • Archebwch hyd at 90 mud cyn teithio

 • Gall teithwyr archebu’n rheolaidd

 • Mae modd archebu mis ymlaen llaw

 • Mae cynigion ar docynnau ar gael i gymudwyr rheolaidd

 • Gellir defnyddio tocynnau i gysylltu â gwasanaethau eraill yn yr ardal.

 • Derbynnir cerdyn Teithio Rhatach Cymru

 • Derbynnir cerdyn disgownt FyNgherdynTeithio

 • Mae gwasanaeth o ddrws i ddrws yn bosibl (telerau ac amodau’n berthnasol)

 • Bysiau hygyrch, hwylus

 • Lle i gadeiriau olwyn a phramiau

 • Derbynnir taliadau digyffwrdd