Skip to main content

YN DILYN CYHOEDDIAD LLYWODRAETH CYMRU, BYDD Y CYFYNGIADAU O RAN TEITHIO HANFODOL AR DRAFNIDIAETH GYHOEDDUS YN CAEL EU CODI O DDYDD LLUN 17 AWST.

MAE MODD ARCHEBU TEITHIAU YMLAEN LLAW O DDYDD LLUN I DDYDD SADWRN AC MAE CYSYLLTIADAU Â GWASANAETHAU T1, T5 A 460 YN CAEL EU CYNNIG O HYD. NODWCH FOD LLWYBRAU SEFYDLOG BWCABUS WEDI’U HATAL O HYD.

OS NAD YDYCH YN GWYBOD SUT I DDEFNYDDIO’R GWASANAETH ARCHEBU YMLAEN LLAW GALLWCH FFONIO’R STAFF DWYIEITHOG A CHYFEILLGAR YN EIN CANOLFAN ALWADAU 7 DIWRNOD YR WYTHNOS – 01239 801 601.  

GADEWCH I NI GYNLLUNIO EICH TAITH.

P’un a yw ar gyfer gwaith, apwyntiadau doctor, siopa neu gymdeithasu – MAE BWCABUS YN DDELFRYDOL!

Dewiswch eich ardal er mwyn cael gwybod mwy am Bwcabus.

 

COFIWCH

 • Gall teithwyr archebu’n rheolaidd
 • Mae modd archebu mis ymlaen llaw
 • Mae cynigion ar docynnau ar gael i gymudwyr rheolaidd
 • Gellir defnyddio tocynnau i gysylltu â gwasanaethau eraill yn yr ardal.
 • Derbynnir cerdyn Teithio Rhatach Cymru
 • Derbynnir cerdyn disgownt FyNgherdynTeithio
 • Mae gwasanaeth o ddrws i ddrws yn bosibl (telerau ac amodau’n berthnasol)
 • Bysiau hygyrch, hwylus
 • Lle i gadeiriau olwyn a phramiau
 • Cofrestru am ddim
 • Derbynnir taliadau digyffwrdd