Skip to main content

P’un a yw ar gyfer gwaith, apwyntiadau doctor, siopa neu gymdeithasu – MAE BWCABUS YN DDELFRYDOL!

Dewiswch eich ardal er mwyn cael gwybod mwy am Bwcabus.

 

COFIWCH

 • Gall teithwyr archebu’n rheolaidd
 • Mae modd archebu mis ymlaen llaw
 • Mae cynigion ar docynnau ar gael i gymudwyr rheolaidd
 • Gellir defnyddio tocynnau i gysylltu â gwasanaethau eraill yn yr ardal.
 • Derbynnir cerdyn Teithio Rhatach Cymru
 • Derbynnir cerdyn disgownt FyNgherdynTeithio
 • Mae gwasanaeth o ddrws i ddrws yn bosibl (telerau ac amodau’n berthnasol)
 • Bysiau hygyrch, hwylus
 • Lle i gadeiriau olwyn a phramiau
 • Cofrestru am ddim
 • Derbynnir taliadau digyffwrdd