Skip to main content

Mae gennym ystod eang o docynnau a fydd yn addas ar gyfer eich gofynion teithio gan gynnwys tocynnau sengl, dychwelyd neu am yr wythnos gyfan. Byddwch yn sicr yn cael gwerth eich arian. Gallwch brynu tocyn wrth y gyrrwr ar y bws – a thalu naill ai ag arian parod neu’n ddigyffwrdd. Ar hyn o bryd, nid yw’n bosibl ichi archebu tocynnau ar-lein.

Mae tocynnau sengl, dychwelyd a rhai arbennig ar gael.

Y mae plant rhwng 5-15 oed yn gymwys i gael gostyngiad mewn pris. Gall un plentyn o dan 5 oed deithio am ddim yng nghwmni oedolyn sy’n talu’n llawn.

Mae tocynnau ar gael i gysylltu â gwasanaethau bws eraill.

DERBYNNIR CERDYN TEITHIO RHATACH CYMRU A FYNGHERDYNTEITHIO GAN BOB GWASANAETH CYSYLLTU Â BWCABUS

Gweler isod yr ystod eang o docynnau sydd ar gael